Oświetlacze IR


Oświetlacze IR


Oświetlacze IR (infraczerwone) mogą być diodowe, halogenowe lub laserowe.