Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spektr, Jabłoni 8/28, 38-500 Sanok, tel. 662522463.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi reklamacyjnej/serwisowej.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji i naprawy. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.