Noktowizor celownik Pulsar Digisight LRF N970

Producent: PULSAR
Model: LRF N970
  Wersja drukowana:
Dostępność: brak szt.

 • 6 300 złWysyłamy na cały świat
Szybka dostawa

O producencie

PULSAR

PULSAR

"Pulsar" - jest podstrukturą firmy “Yukon Advanced Optics Worldwide” (główna siedziba na Ł... Więcej...

IR laserowy 915 nm.Najwa?niejsze cechy:

Wbudowany dalmierz laserowy.
Odleg?o?? do 400 m z dok?adno?ci? +/- 1 m.
Laserov? d?lkom?r do 400 metr?,nav?c s funkc? skenov?n? vzd?lenosti.

Zwi?kszony k?t widzenia.
Celowniki Digisight 900 serii odr??niaj? si? na 30% zwi?kszonym k?tem widzenia po r?wnaniu do poprzednich modeli.

Zmienna siatka celownicza.
Siatka celownicza wyprowadzona na wy?wietlacz w spos?b elektroniczny. W pami?ci celownika znajduj? si? >10 r??nych siatek po konfiguracji i przeznaczeniu.
Centralna cz??? siatki mo?e by? czerwonego lub zielonego koloru, a kolor samej siatki mo?na zmienia? z czarnego na bia?y.

Przestrzeliwanie przy pomocy funkcji Freeze.
Standardowe dla celownik?w Digisight "przestrzeliwanie jednym nabojem" dope?nione jeszcze bardziej wygodn? funkcj? przestrzeliwanie "Freeze". Wystarczy zrobi? jeden strza?, zapisa? "stop-klatk?" tarczy w pami?ci celownika, a na?o?enie siatki na cel b?dzie przeprowadzono automatyczne bez potrzeby trzymania broni nieruchomo.

Wbudowany niewidoczny laserowy o?wietlacz IR.
Trzystopniowa regulacja mocy, 915 nm.

Wytrzyma?o?? na odrzut du?ego kalibru.
Celowniki Digisight mog? by? u?ywane z broni? pod naboje 9,3х64, .30-06, .300, .375. i inne, r?wnie? z broni? g?adkolufow? i pneumatyczn?.

Du?y zakres temperatur eksploatacji.
Zastosowano nowy OLED wy?wietlacz, kt?ry przy minusowych temperaturach ma kr?tki czas reakcji i daje ostry nierozmazany obraz przy obserwacji dynamicznych cel?w.

Tryby energooszcz?dne. Funkcja auto wy??czenia.
Przy d?ugotrwa?ym (> 10 sek) po?o?eniu broni z celownikiem Digisight w pozycji "pochylenie >70° w pionie i 30° w poziomie" w byle jak? stron? zasilanie celownika wy??cza si?.
Je?eli nie robimy nagrywania r?wnie? mo?na wy??czy? modu? bezprzewodowego przekazywania wideo. Te opcj? mo?na wy??czy? w menu celownika.

Zasilanie zewn?trzne.
Zwi?kszy? czas prac pracy mo?na u?ywaj?c dodatkowe zewn?trzne modu?y zasilania (Pulsar EPS3I / EPS5). Przy d?ugotrwa?y u?ytkowaniu przy minusowych temperaturach takie zasilanie mo?na chowa? pod ubraniem.

Wygodne wy?wietlenie wa?nej informacji.
Dane pracy celownika wy?wietlaj? si? w postaci liter, liczb i kolorowych piktogram w specjalnym kolorowym pasku w dolnej cz??ci ekranu (nie przeszkadzaj?c w obserwacji, ale ca?y czas znajduj?c w zakresie obserwacji).

Bezprzewodowy pilot.
Pozwala przeprowadza? g??wne manipulacj? nie dotykaj?c regulacji na obudowie celownika.

R??ne mo?liwo?ci ustawienia jako?ci obrazu.
Funkcje szybkiego ustawiania - Conrast i SumLight - pozwalaj? gwa?townie zwi?kszy? kontrast obrazu i aktywowa? tryb zwi?kszenia czu?o?ci matrycy. Opr?cz tego s? tryb "delikatnej" regulacji jasno?ci i kontrastu.

Zwi?kszona nocna czu?o?? matrycy.
Zastosowanie nowych elektronicznych element?w i ulepszonego oprogramowania pozwoli?o osi?gn?? w 2 raza lepszego parametru czu?o?ci celownika w por?wnaniu do poprzednich modeli Digisight.

Zmienne powi?kszenie.
Powi?kszenie optyczne celownika 3,5x, mo?na powi?kszy? cyfrowo do 14x p?ynnie lub skokowo w zale?no?ci od wybranego trybu. 

Pami?? trzech strzeleckich profile.
Celownik ma funkcj? pami?ci 3 profile przestrzeliwania (do r??nych rodzaj?w broni lub naboj?w), do tego do ka?dego trybu mo?na wybra? inn? siatk? celownicz?. Opr?cz tego wewn?trz ka?dego profilu mo?na ustawi? przestrzeliwanie na 5 r??nych odleg?o?ciach.

THD & AoE.
W warunkach zmiennego ukszta?towania terenu, przy strzelaniu polecano korzysta? z trybu THD - wtedy dalmierz oblicza realn? odleg?o?? do celu, bior?c pod uwag? k?t, przy jakim znajduj? si? strzelec w stosunku do celu (ta liczba wy?wietlana na ekranie).

Nie jest wra?liwy na jasne ?wiat?o dzienne.
Cyfrowe noktowizory mog? by? u?ywane r?wnie? i w dzie?, co w ?aden spos?b nie skraca ich ?ywotno?ci i mo?liwo?ci eksploatacyjnych.

Du?a odleg?o?? wykrywania celu.
Na przyk?ad, wykrywaniu celu typu "dzik" mo?e by? wykryto na odleg?o?ci > 500 m.

Bezpieczna odleg?o?? oka strzelca od okularu.
Celowniki Digisight wyr??nia du?a odleg?o?? wyj?ciowej ?renicy (67 mm), to jeden z najlepszych wynik?w w noktowizji. 

Elektroniczna kontrola bocznego zawalenia.
Przy poziomym nachyleniu broni >5° na ekranie pojawi si? ostrze?enie (kierunek i stopie? zawalenia).
Digit?ln? libela,zobraz? se pokud je p??stroj naklon?n do strany.

Mocowanie na broni.
Mo?liwo?? przesuni?cia celownika na monta?u do przodu lub do ty?u w celu dopasowania do u?ytkownika.

Uproszczono ustawienia u?ytkownika.
W tym modelu ca?kiem zlikwidowano drobne przyciski. Na obudowie znajduj? si? tylko du?y prze??cznik, k??ko-enkoder i 2 du?e przyciski.

Wyj?cie wideo.
Celowniki Digisight posiadaj? analogowe wyj?cie wideo, kt?re pozwala nagrywa? na urz?dzenia zewn?trzne.

Instrukcja obs?ugi:


W komplecie: noktowizor Pulsar LRF N970, pokrowiec, pilot bezprzewodowy, instrukcja obs?ugi.

Parametry techniczne:

Model: LRF N970.
Powi?kszenie: 4,5 x (14 x cyfrowo).
Cyfrowy zoom: 2x - 4x.
Obiektyw: F50 mm/1.0.
Pole widzenia k?towe w poziomie: 6° przy 3,5 x.
Odleg?o?? ?renicy: 67 mm.
Rozmiar ?renicy: 6 mm.
Odleg?o?? obserwacji: 500 m (cz?owiek 1.7 m przy 0,05 lux).
Odleg?o?? rozpoznania: 300 m.
Minimalna odleg?o?? ustawienia ostro?ci: 5,5 m.
O?wietlacz IR: laserowy 915 nm (niewidoczny).
K?t o?wietlacza IR: 5°.
Regulacja dioptrii: -4 ... +4.
Zasilania: 4 ... 6,3 V  (4 szt. x AA).
Zasilacz (opcja): 9 ... 15 V/ 3 W.
Klasa ochrony: IP44.
Zakres temperatury pracy: -20°C ... +50°C.
Czas pracy: (4 szt. x AA) - 4 godz., (3,5 godz. z IR).
Wymiary: 340 x 112 x 94 mm.
Waga: 1 kg.

Dalmierz laserowy:

Odleg?o?? pomiaru: 400 m.
Dok?adno?? pomiaru: ±1 m.
D?ugo?? fali: 905 nm.

Parametry przetwornika:

Generacja: cyfrowa.
Typ matrycy: CCD.
Rozdzielczo?? matrycy: 752 x 582 px (55 linii/mm).
Wyj?cie video: CCIR/PAL czarno-bia?y analogowy.
Wy?wietlacz: OLED.
Wymiary wy?wietlacza: 0,31".

Gwarancja 3 lata.

Wybierz zdjęcie lub przeciągnij go tutaj
Uwaga: HTML nie jest interpretowany!

Opłata:

 • przelew na konto


Wysyłka:

 • InPost paczkomat - 19 zł
 • InPost na adres domowy lub firmy - 22 zł
 • odbiór osobisty - 0 zł


Opłata / wysyłka zagraniczna:

 • Opłata: PayPal
 • Wysyłka: Poczta Polska


Towar wysyłamy tego samego dnia (jeżeli wpłata otrzymana od 10 do 16 w dni robocze)


Realizacja zamówienia:

 • Towar kupiony. Status: Oczekujące na wpłatę (automatyczne otrzymania danych do wpłaty);
 • Po otrzymaniu opłaty klient otrzymuje e-mail: Status: Opłata otrzymana, wysyłamy towar;
 • Po wydrukowaniu naklejki adresowej klient otrzymuje e-mail z numerem nadania paczki. Status: Zapakowano dla Inpost;
 • Po wysyłce klient otrzymuje e-mail: Status: Kompletne. Zawiadomienie o wysyłce, możliwości pobrania faktury.celownik noktowizyjny, cyfrowy, Pulsar